Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Chào Xuân

Mai vàng nở rộ chào Xuân
Hồng, Đào, Thược Dược… trong ngần niềm vui
Ửng hồng đôi má em tôi
Giữa thành phố Bác nói lời tin yêu.
Người qua, kẻ lại dập dìu
Hội hoa đăng mở sớm chiều mừng Xuân
Hương trời tươi sắc muôn phần
Hoa cười dạo khúc tình Xuân đang về.
Xuân 2002

0 nhận xét:

Đăng nhận xét