Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Chiều Cổ Ngư

Thấp thoáng vạt áo chiều
Cổ Ngư dáng lieu xiêu
Ta mơ màng thơ thẩn
Đi trong nắng vàng reo

Ngàn năm đành lỡ hẹn
Hồ Tây xanh sao chờ
Thả hồn về lối cũ
Ngồi gom nắng vào thơ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét