Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Cố nhân ơi

Giật mình tỉnh giấc đêm nay
Thấy long man mác vơi đầy về đâu
Tóc xanh biết có nghìn sau?
Để qua song gió trắng màu trêu ngươi
Để chiều gọi cố nhân ơi?
Nghe thu trở dạ bên trời có nhau.

2-1996

0 nhận xét:

Đăng nhận xét