Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Ngôn ngữ của hoa

Ảnh internet
Bao điều khó nói
Lời không đủ lời
Nhờ hoa nói hộ
Muôn hồng ngàn tía thắm tươi.

Con đường ngổn ngang rào cản
Tưởng không còn lối đi
Một bông hoa chiều hôm ấy
Dẫn lối cho mình đến với nhau.

   Thơ Xuân Quỳ đăng trong Tạp chí của Hội nhà                        văn Việt Nam
                                                         Số 6 năm 2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét