Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Giáo sư Nguyễn Tài Thu


                              Giáo sư Nguyễn Tài Thu và nhà thơ Xuân Quỳ bàn thành lập Văn
                              phòng đại diện phía Nam (Văn phòng II) Hội cứu trợ trẻ em tàn tật
                              Trung ương .   Ảnh 1996.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét