Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Xuân Quỳ

Nhà Thơ Xuân Quỳ làm việc với Đại diện các Tập Đoàn có công ty tại Việt Nam
,xin tài trợ cho từ thiện 2002

Từ trái sang phải nhà thơ Minh Hồ, nhà Giáo Phan Quang ,
hai nhà thơ nữ

Từ  trái sang phải: nữ nghệ sĩ ngâm thơ Minh Lệ, Bác sĩ Minh Tơ, Nhà Thơ
Xuân Quỳ , Tổng biên tập báo Giác Ngộ, nhà thơ Lam Giang, Giáo Sư
Tăng Kim Tưởng, Nhà văn Chí Linh

Khán giả lên tặng hoa nhà thơ Xuân Quỳ

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

If on the lookout for a toy that stimulates your kid intellectually, getting them a puzzle is at all times certain to grab their attention. So why not 3D print Fingerprint Door Lock this unique puzzle for your children to check their mettle on? Conversely, might also|you can even} develop your own unique puzzle patterns and 3D print it for their private use.

Đăng nhận xét