Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Xuân Quỳ

Nhà thơ Xuân Quỳ là phó văn phòng đại diện của Hội cứu trợ trẻ em
tàn tật Trung Ương, do Giáo Sư Nguyễn Tài Thu là Chủ tịch hội 1996


Nhà Thơ Xuân Quỳ trong ban tổ chức cuộc Hội thảo Quốc Gia 1997

0 nhận xét:

Đăng nhận xét