Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Xuân Quỳ

Nhà Thơ Xuân Quỳ tặng hoa các nhạc sĩ Trần Hoàn, Hồ Bắc, Huy Du và Thúy Nga

Các Nhạc Sĩ tặng hoa cho Nhà thơ Xuân Quỳ0 nhận xét:

Đăng nhận xét