Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Xuân Quỳ

Nhà thơ Xuân Quỳ làm việc với đoàn từ thiện Nhật Bản năm 1999

Nhà thơ Xuân Quỳ chụp ảnh cùng nhóm người tàn tật và trẻ mồ côi
do nhà thơ bảo trợ

Nhà thơ Xuân Quỳ phát xe lăn cho người khuyết tật

Bà con Xã Kì An - Kì Anh  - Thanh Hóa được nhận gạo của nhà thơ
Xuân Quỳ sau bão số 5

0 nhận xét:

Đăng nhận xét