Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Video bài thơ Chiều Lăng Bác - Thơ Đoàn Xuân QuỳVideo bài thơ Chiều Lăng Bác - Thơ Đoàn Xuân Quỳ, giọng ngâm NS. Thùy Dương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét