Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Video bài thơ Huế của tôi - Thơ Đoàn Xuân Quỳ


Video bài thơ Huế của tôi - Thơ Đoàn Xuân Quỳ, giọng ngâm NS. Thu Thủy

0 nhận xét:

Đăng nhận xét