Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Đại lễ Cầu Siêu - Bạt Tháp Trầm Luân - Đôi Bờ Dòng Sông Thạch Hãn Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn - Nguyện Cầu Âm Siêu Dương Thái

Đại lễ cầu siêu  - Bạt Tháp Trầm Luân
Đôi Bờ Dòng Sông Thạch Hãn
Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn - Nguyện Cầu Âm Siêu Dương Thái

-Quảng Trị, ngày 10/03/2017-

0 nhận xét:

Đăng nhận xét